Dane kontaktowe

Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

Departament Kontaktu z Klientami
(poniedziałek - piątek, w godz. 8:00 - 18:00)

22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.