Dane kontaktowe

Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

801 500 207

Biuro Obsługi Klienta czynne
od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8:00 - 18:00

22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.