Znakowanie czasem – abonament

Każdy podpis elektroniczny może być oznakowany czasem zarówno w momencie jego tworzenia, jak i weryfikacji.

Abonament miesięczny / roczny
 
 
Limit znaczników w abonamencie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przekroczenie limitu abonamentu
 
 

Razem
19,00  netto
23,37  brutto