Formularz do generowania certyfikatu kwalifikowanego na WWW

Jeśli wcześniej przesłałeś do KIR zamówienie na odnowienie certyfikatu, to możesz rozpocząć proces generowania odnowienia, jeśli nie, to złóż zamówienie

Po przejściu procesu generowania odnowienia otrzymasz drogą mailową informację o certyfikacie gotowym do zapisania na swojej karcie.

Do generowania certyfikatu potrzebna będzie karta, na której zapisany jest aktualny certyfikat kwalifikowany.

Proces odnowienia certyfikatów można przeprowadzić wyłącznie jeżeli masz system Windows i korzystasz z następujących przeglądarek: Internet Explorer 9/10/11, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox


 
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 2016-2018