Wypełnij formularz w celu unieważnienia/zawieszenia certyfikatu
Imię osoby składającej wniosek
Nazwisko osoby składającej wniosek
Numer PESEL
Rodzaj dowodu tożsamości (w przypadku gdy wnioskujący nie posiada numeru PESEL)
Seria i numer dowodu osobistego/paszportu
Numer telefonu +48
Email
Rodzaj certyfikatu
Numer seryjny ceryfikatu
Identyfikator subskrybenta (temat certyfikatu)
Data ważności certyfikatu
ważny od
ważny do
Hasło
Rodzaj operacji
Powód unieważnienia
Wpisz kod z obrazka (wyłącznie małe litery)
Należy wskazać przynajmniej jedną cechę identyfikującą certyfikat

Składając niniejszy wniosek potwierdzam, że jestem upoważniona/-y do jego złożenia w KIR

 
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 2016-2020