Zamówienie zestawu / odnawianie certyfikatu

Aby uzyskać zestaw do składania podpisów lub odnowić certyfikat wypełnij poniższy formularz.

Po jego wysłaniu otrzymasz zamówienie i (jeśli jej jeszcze nie masz) umowę w formie pdf, które należy wydrukować i przekazać do podpisania osobom uprawnionym do reprezentowania firmy. Dokumenty te mogą być również przekazane w formie elektronicznej, po wcześniejszym opatrzeniu ich bezpiecznymi podpisami elektronicznymi przez upoważnione osoby.

Uzyskane w ten sposób dokumenty wraz z kopiami dokumentów potwierdzających uprawnienia do składania zamówień w imieniu firmy (np. kopia KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) należy wysłać lub dostarczyć do najbliższego oddziału KIR


Dane do zamówienia i umowy
Umowa
Czy masz już podpisaną z KIR umowę na świadczenie usług certyfikacyjnych?
Dane Zamawiającego
Nazwa Zamawiającego*
NIP Zamawiającego*
Numer wydziału KRS (jeśli istnieje)
Numer wpisu w KRS (jeśli istnieje)
Wysokość kapitału zakładowego w przypadku spółek kapitałowych
Adres pocztowy:
Ulica i numer domu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Kraj*
Województwo*
Dane do zamówienia
Liczba zamawianych zestawów / odnowień
Wpisz imiona i nazwiska osób, dla których zamawiasz zestawy:
Subskrybenci
Imię/imiona (zgodnie z dowodem tożsamości)***
Nazwisko***
Imię/imiona (zgodnie z dowodem tożsamości)***
Nazwisko***
Imię/imiona (zgodnie z dowodem tożsamości)***
Nazwisko***
Imię/imiona (zgodnie z dowodem tożsamości)***
Nazwisko***

Zamówienie dla:      (podaj dodatkowe dane)
Typ dowodu tożsamości
Seria i numer dowodu osobistego*
Organ wydający dokument tożsamości*
PESEL*
Data urodzenia*
Miejsce urodzenia*
Nr tel.   (+48) *
Email*
Data początku okresu ważności certyfikatu. Data może zostać przesunięta przez KIR w przypadku znacznych rozbieżności z datą odbioru.*

Wybór produktów dla:      
NOWY zestaw z certyfikatem
Zestaw zawiera:
Kwalifikowany:  1 rok  2 lata
Niekwalifikowany:  1 rok  2 lata
karta kryptograficzna z oprogramowaniem do obsługi karty
licencja na aplikację SZAFIR
Wybierz typ czytnika (wygląd czytnika może się różnić od prezentowanych):
czytnik z kablem czytnik mini
Czytnik kart kryptogrficznych CLOUD 2700 R Czytnik kart kryptogrficznych Omnikey 6121 bez czytnika
Wybierz rodzaj karty:
Rodzaj karty:  duża do czytnika z kablem  mała (SIM) do czytnika mini
Cena netto (PLN) : 198
ODNOWIENIE certyfikatu 
Wybierz rodzaj ceryfikatu do odnowienia (można wybrać dwa jednocześnie)
Kwalifikowany:  na kolejny 1 rok  na kolejne 2 lata
Niekwalifikowany:  na kolejny 1 rok  na kolejne 2 lata
Wybierz sposób odnowienia:
odnowienie na dotychczas używanym nośniku (karta/plik), dzięki procedurze online - proces odnawiania (jedynie dla tych samych danych) można rozpocząć dopiero po otrzymaniu przez KIR zamówienia (Zapoznaj się ze szczegółową instrukcją)
na nowej karcie - do odbioru w naszym oddziale lub z dostawą do Państwa siedziby po zamówieniu usługi dojazdu
Cena netto (PLN) : 145
Dodatkowe dane do certyfikatu kwalifikowanego
Czy chcesz umieścić w certyfikacie dodatkowe dane? Jeśli wybierzesz Nie w certyfikacie zostanie umieszczone jedynie: imię, nazwisko i PESEL.

Odbiór zestawu
Preferowane miejsce odbioru zestawu z certyfikatem
 zamawiam dojazd odbiorę zestaw w oddziale KIR: odbiorę zestaw w wybranym banku
Wybierz oddział KIR
Preferowana data odbioru zestawu z certyfikatem. Termin nie wcześniejszy niż data dostarczenia umowy i zamówień do KIR
Uwagi do zamówienia

Zamówienie dla:      (podaj dodatkowe dane)
Typ dowodu tożsamości
Seria i numer dowodu osobistego*
Organ wydający dokument tożsamości*
PESEL*
Data urodzenia*
Miejsce urodzenia*
Nr tel.   (+48) *
Email*
Data początku okresu ważności certyfikatu. Data może zostać przesunięta przez KIR w przypadku znacznych rozbieżności z datą odbioru.*

Wybór produktów dla:      
NOWY zestaw z certyfikatem
Zestaw zawiera:
Kwalifikowany:  1 rok  2 lata
Niekwalifikowany:  1 rok  2 lata
karta kryptograficzna z oprogramowaniem do obsługi karty
licencja na aplikację SZAFIR
Wybierz typ czytnika (wygląd czytnika może się różnić od prezentowanych):
czytnik z kablem czytnik mini
Czytnik kart kryptogrficznych CLOUD 2700 R Czytnik kart kryptogrficznych Omnikey 6121 bez czytnika
Wybierz rodzaj karty:
Rodzaj karty:  duża do czytnika z kablem  mała (SIM) do czytnika mini
Cena netto (PLN) : 198
ODNOWIENIE certyfikatu 
Wybierz rodzaj ceryfikatu do odnowienia (można wybrać dwa jednocześnie)
Kwalifikowany:  na kolejny 1 rok  na kolejne 2 lata
Niekwalifikowany:  na kolejny 1 rok  na kolejne 2 lata
Wybierz sposób odnowienia:
odnowienie na dotychczas używanym nośniku (karta/plik), dzięki procedurze online - proces odnawiania (jedynie dla tych samych danych) można rozpocząć dopiero po otrzymaniu przez KIR zamówienia (Zapoznaj się ze szczegółową instrukcją)
na nowej karcie - do odbioru w naszym oddziale lub z dostawą do Państwa siedziby po zamówieniu usługi dojazdu
Cena netto (PLN) : 145
Dodatkowe dane do certyfikatu kwalifikowanego
Czy chcesz umieścić w certyfikacie dodatkowe dane? Jeśli wybierzesz Nie w certyfikacie zostanie umieszczone jedynie: imię, nazwisko i PESEL.

Odbiór zestawu
Preferowane miejsce odbioru zestawu z certyfikatem
 zamawiam dojazd odbiorę zestaw w oddziale KIR: odbiorę zestaw w wybranym banku
Wybierz oddział KIR
Preferowana data odbioru zestawu z certyfikatem. Termin nie wcześniejszy niż data dostarczenia umowy i zamówień do KIR
Uwagi do zamówienia

Zamówienie dla:      (podaj dodatkowe dane)
Typ dowodu tożsamości
Seria i numer dowodu osobistego*
Organ wydający dokument tożsamości*
PESEL*
Data urodzenia*
Miejsce urodzenia*
Nr tel.   (+48) *
Email*
Data początku okresu ważności certyfikatu. Data może zostać przesunięta przez KIR w przypadku znacznych rozbieżności z datą odbioru.*

Wybór produktów dla:      
NOWY zestaw z certyfikatem
Zestaw zawiera:
Kwalifikowany:  1 rok  2 lata
Niekwalifikowany:  1 rok  2 lata
karta kryptograficzna z oprogramowaniem do obsługi karty
licencja na aplikację SZAFIR
Wybierz typ czytnika (wygląd czytnika może się różnić od prezentowanych):
czytnik z kablem czytnik mini
Czytnik kart kryptogrficznych CLOUD 2700 R Czytnik kart kryptogrficznych Omnikey 6121 bez czytnika
Wybierz rodzaj karty:
Rodzaj karty:  duża do czytnika z kablem  mała (SIM) do czytnika mini
Cena netto (PLN) : 198
ODNOWIENIE certyfikatu 
Wybierz rodzaj ceryfikatu do odnowienia (można wybrać dwa jednocześnie)
Kwalifikowany:  na kolejny 1 rok  na kolejne 2 lata
Niekwalifikowany:  na kolejny 1 rok  na kolejne 2 lata
Wybierz sposób odnowienia:
odnowienie na dotychczas używanym nośniku (karta/plik), dzięki procedurze online - proces odnawiania (jedynie dla tych samych danych) można rozpocząć dopiero po otrzymaniu przez KIR zamówienia (Zapoznaj się ze szczegółową instrukcją)
na nowej karcie - do odbioru w naszym oddziale lub z dostawą do Państwa siedziby po zamówieniu usługi dojazdu
Cena netto (PLN) : 145
Dodatkowe dane do certyfikatu kwalifikowanego
Czy chcesz umieścić w certyfikacie dodatkowe dane? Jeśli wybierzesz Nie w certyfikacie zostanie umieszczone jedynie: imię, nazwisko i PESEL.

Odbiór zestawu
Preferowane miejsce odbioru zestawu z certyfikatem
 zamawiam dojazd odbiorę zestaw w oddziale KIR: odbiorę zestaw w wybranym banku
Wybierz oddział KIR
Preferowana data odbioru zestawu z certyfikatem. Termin nie wcześniejszy niż data dostarczenia umowy i zamówień do KIR
Uwagi do zamówienia

Zamówienie dla:      (podaj dodatkowe dane)
Typ dowodu tożsamości
Seria i numer dowodu osobistego*
Organ wydający dokument tożsamości*
PESEL*
Data urodzenia*
Miejsce urodzenia*
Nr tel.   (+48) *
Email*
Data początku okresu ważności certyfikatu. Data może zostać przesunięta przez KIR w przypadku znacznych rozbieżności z datą odbioru.*

Wybór produktów dla:      
NOWY zestaw z certyfikatem
Zestaw zawiera:
Kwalifikowany:  1 rok  2 lata
Niekwalifikowany:  1 rok  2 lata
karta kryptograficzna z oprogramowaniem do obsługi karty
licencja na aplikację SZAFIR
Wybierz typ czytnika (wygląd czytnika może się różnić od prezentowanych):
czytnik z kablem czytnik mini
Czytnik kart kryptogrficznych CLOUD 2700 R Czytnik kart kryptogrficznych Omnikey 6121 bez czytnika
Wybierz rodzaj karty:
Rodzaj karty:  duża do czytnika z kablem  mała (SIM) do czytnika mini
Cena netto (PLN) : 198
ODNOWIENIE certyfikatu 
Wybierz rodzaj ceryfikatu do odnowienia (można wybrać dwa jednocześnie)
Kwalifikowany:  na kolejny 1 rok  na kolejne 2 lata
Niekwalifikowany:  na kolejny 1 rok  na kolejne 2 lata
Wybierz sposób odnowienia:
odnowienie na dotychczas używanym nośniku (karta/plik), dzięki procedurze online - proces odnawiania (jedynie dla tych samych danych) można rozpocząć dopiero po otrzymaniu przez KIR zamówienia (Zapoznaj się ze szczegółową instrukcją)
na nowej karcie - do odbioru w naszym oddziale lub z dostawą do Państwa siedziby po zamówieniu usługi dojazdu
Cena netto (PLN) : 145
Dodatkowe dane do certyfikatu kwalifikowanego
Czy chcesz umieścić w certyfikacie dodatkowe dane? Jeśli wybierzesz Nie w certyfikacie zostanie umieszczone jedynie: imię, nazwisko i PESEL.

Odbiór zestawu
Preferowane miejsce odbioru zestawu z certyfikatem
 zamawiam dojazd odbiorę zestaw w oddziale KIR: odbiorę zestaw w wybranym banku
Wybierz oddział KIR
Preferowana data odbioru zestawu z certyfikatem. Termin nie wcześniejszy niż data dostarczenia umowy i zamówień do KIR
Uwagi do zamówienia

Wpisz kod z obrazka (wyłącznie małe litery)
 * - pola obowiązkowe
** - należy podać PESEL i/lub NIP. W przypadku podania NIP niezbędne będzie dostarczenie dokumentu potwierdzającego jego nadanie.
*** - pole obowiązkowe. Dane należy podać zgodnie z danymi umieszczonymi w dokumencie potwierdzającym tożsamość.

 
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 2015