Wypełnij zamówienie

Możesz zamówić nowy zestaw w różnych konfiguracjach wybierając rodzaj i okres ważności certyfikatu, model czytnika oraz opcje odbioru zamówionego zestawu.

Możesz również zamówić odnowienie certyfikatu w różnych wariantach:

  • on-line na dotychczas używanej karcie - jedynie dla tych samych danych i dla ważnego certyfikatu,
  • na nowej karcie w formie zestawu odnowieniowego - do odbioru w naszym oddziale lub z dostawą przy zamówieniu pakietu dojazdowego.

Wyślij zamówienie

Po wypełnieniu zamówienia zostaną udostępnione do pobrania gotowe do wydruku dokumenty:

  • umowa - tylko w przypadku, gdy składasz pierwsze zamówienie,
  • zamówienie.

Dokumenty przekaż do podpisu osobom upoważnionym i wyślij w wersji papierowej do oddziału KIR lub w wersji elektronicznej, podpisane bezpiecznym e-podpisem na adres podany w podsumowaniu zamówienia. W przypadku, gdy osoby upoważnione nie widnieją w KRS lub w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, należy do dokumentów dołączyć odpowiednie pełnomocnictwa potwierdzające ich uprawnienia do reprezentowania Zamawiającego.

Po otrzymaniu przez KIR wskazanych dokumentów otrzymają Państwo e-mail potwierdzający termin odbioru zestawu.

Odbierz e-podpis

Odbierz zamówienie - masz do wyboru odbiór osobisty lub pakiet z dojazdem do klienta.

Zestaw może odebrać wyłącznie osoba, której dane są wpisane do certyfikatu.

Do odbioru zestawu konieczny jest ważny dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport), a w przypadku podania w danych do certyfikatu kwalifikowanego numeru NIP subskrybenta, również zaświadczenia o nadaniu NIP.

Płatności za zamówiony zestaw należy dokonać na podstawie faktury wystawionej przez KIR, na konto podane na fakturze.